วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ทำไมพระจึงควรค่าแก่การถวายทาน...?เราควรให้ทานแก่ใคร ?
โดยปกติเรามักจะคิดว่าเราควรให้ทานกับผู้ที่ให้แล้วเรารู้สึกว่าเกิดประโยชน์สูงสุด
เช่น ช่วยเด็กกำพร้า ช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเด็กที่อยู่ชนบท บริจาคให้โรงพยาบาล
การให้แบบนี้นับว่าเป็นการกระทำที่ดี
และสำหรับเรา เราเห็นประโยชน์เกิดขึ้นทันตาเห็นเลย

การช่วยเหลือผู้คนนับเป็นเรื่องที่ดี
แต่การช่วยเขาด้วยเงินทำให้โลกนี้ดีขึ้นจริงๆ หรือเปล่า?
ถ้าความเป็นอยู่เขาดีขึ้นโลกนี้จะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่า?
เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับคนหมู่มากจริงไหม?
ถ้าคนร้ายมารักษาพยาบาล แม้หายจากโรค มีอะไรบอกได้ไหมว่าเขาจะทำให้โลกดีขึ้น?
ไม่มีอะไรการรันตีได้เลยว่าคนเหล่านี้เขาจะมีหลักยึดอะไรในชีวิต
แม้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะไม่ทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น
 ไม่ต่างอะไรกับการให้ปลาแก่คนหิว แต่ไม่ได้สอนวิธีหาปลาในระยะยาว

ไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรเมตตากับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย 
การสงเคราะห์โลกนั้นดี เราควรทำ  
เพราะการาอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น 
ความเอื้อเฟื้อ การช่วยเหลือกันและกัน เป็นมนุษยธรรมอันสำคัญ


สำหรับพระท่านต่างจากคนทั่วไปอย่างไร ...

คิดง่ายๆ อย่างนี้ว่า ... เราเองแม้จะสละปัจจัยต่างๆ มีเงิน อาหาร สิ่งของ ... ฯลฯแต่เราไม่กล้าเสียสละทุ่มเทชีวิตของตัวเองมาช่วยเหลือผู้คน


พระ, ท่านใช้เวลาในชีวิต และทั้งชีวิตท่าน  ท่านใช้เวลาศึกษาธรรมะ เพื่อเข้าใจตัวเอง และอุทิศชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งความดีนำทางและช่วยเหลือผู้คน ไปสู่เส้นทางแห่งความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นสุขโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน

การดำรงอยู่ของท่านที่ใช้เวลาในการค้นคว้าตัวเองและมาสอนเรา
ท่านเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับ
การทำทานแก่ผู้ที่มีใจเสียสละ ใจบริสุทธิ์ จึงควรค่า
และในการเสียสละตนเองของท่าน
ท่านจะช่วยเหลือคนที่กำลังหลงทาง
ถ้าโลกใบนี้มีคนเสียสละ
เอาเวลามาช่วยทำให้ผู้คนให้รู้จักหนทางแห่งเจริญดีงามและความสุขอย่างแท้จริง
เข้าใจตนเอง มีใจสะอาด สงบ น่าจะเกิดประโยชน์แก่โลกมาก

นอกจากนั้นพระท่านยังเป็นผู้รักษาศีลและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แม้มีคำสอนที่ประเสริฐแต่หากขาดผู้เป็นต้นแบบ
และผู้รักษาคำสอนแล้ว คำสอนย่อมเลื่อนหาย

ศีลที่มากกว่า การปฏิบัติที่มากกว่า
การฝึกตัวอันเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งแห่งคำสอนอันบริสุทธิ์
ที่สามารถช่วยมนุษย์พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง

ที่โลกใบนี้ทุกข์ไม่ใช่เพราะเราขาดเงิน
แต่เพราะเราไม่เคยพอกับเงิน...เพราะมีความโลภเขาครอบงำคนทั้งหลาย
เมื่อตัวเราคิดแบบนี้...เราเลยคิดว่าหากเขาได้เงินไปเขาจะมีความสุข
ที่จริงเขาไมได้ขาดเงินหรอก แต่เขาขาดคนเสียสละ
คนที่จะนำพาเขาไปสู่หนทางชีวิตที่ดี ที่ถูกต้อง ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข

ฉะนั้นการที่เราสนับสนุน บุคคลที่เสียสละตนเองเป็นต้นแบบแห่งความดีท่านได้รับสิ่งของจากเรา ท่านก็นำไปทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และโลกต่อ
การทำทานกับพระ จึงควรค่าและได้ประโยชน์มาก


เจริญพร.
สจฺจาธิโก  ภิกขุ
14 กันยายน 2560 

1 ความคิดเห็น: