วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

พระพุทธศาสนา เกื้อกูลสังคมให้สงบสุข

จากที่หลวงพี่ได้บวชศึกษาธรรมะ ในพระพุทธศาสนา...,
พระพุทธศาสนา จะช่วยเกื้อกูลต่อชีวิตของผู้คน หรือ สังคมอย่างไร บ้างคะ ?


            หลวงพี่ก็คงตอบเรียงตามองค์ประกอบของศาสนาที่เคยกล่าวไว้ในบทก่อนๆ
เพื่อที่จะได้ชี้ให้เห็นว่า
ทุก ๆ องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา มีประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตผู้คน
ต่อสังคมอย่างไรบ้าง

            ๑. 
พระพุทธศาสนาได้ให้บุคคลต้นแบบที่ดีเยี่ยมที่สุดบุคคลหนึ่ง ก็คือ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
และเป็นกำลังใจในการทำความดีของผู้คนในสังคม 

เดิมทีพระพุทธเจ้าก็คือคนที่มีกิเลสอย่างพวกเรา
ในแต่ละชาติของพระโพธิสัตว์ ก็เคยทำผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วน
แต่พระองค์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำความดี
แม้เคยทำผิดก็คิดปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้น 
หลวงพี่คิดว่า เรื่องราวของพระพุทธเจ้าจะเป็นกำลังใจในการทำความดี
ให้กับทุกคนในสังคม แม้กระทั่งผู้ที่เคยทำผิด เคยต้องโทษมาก็ตาม

            ๒. 
คำสอนในพระพุทธศาสนาล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้ง ๓ ระดับ
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว  หลวงพี่คิดว่า แค่เพียงคำสอนเพื่อเป้าหมายชีวิตในชาตินี้
อย่างเช่น ศีล ๕ หรือว่า หลักทิศ ๖ ฯลฯ
ก็มากพอที่จะทำให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้

หลักธรรมเหล่านี้จะช่วยลดการเบียดเบียนทำร้ายกันในสังคม
และช่วยให้ผู้คนรู้จักหน้าที่ของตนต่อบุคคลรอบข้าง
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

            ๓. 
พระภิกษุ สามเณร ตลอดถึงแม่ชีในพระพุทธศาสนา
ล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม
ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นครูสอนศีลธรรม

เป็นปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ให้กับชุมชนมาโดยตลอด

            ๔. 
วัดวาอารามต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา
นอกจากจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านในชุมชนแล้ว
ยังทำหน้าที่เป็นศาลาประชาคมให้ชาวบ้านใช้เป็นที่ประชุม
ทำหน้าที่เป็นโรงเรียน เป็นห้องสมุดที่คอยให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

แก่ผู้คนในชุมชน และทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จะคอยรักษางานพุทธศิลป์อันล้ำค่า
ซึ่งบรรพบุรุษได้รักษาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อกันมา

            ๕. 
พิธีกรรมทางศาสนา ได้ทำหน้าที่เป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์
เป็นเครื่องร้อยรวมจิตใจของคนในสังคมทุกยุค ทุกสมัย
จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม


            เพราะว่า พระพุทธศาสนาได้ให้คุณประโยชน์ต่อชีวิตผู้คน 
ต่อสังคมมากมายถึงเพียงนี้  
บรรพบุรุษของพวกเราจึงได้พร้อมใจกันยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจำชาติไทยตลอดมานั่นเอง

ฐานวีโร  ภิกขุ
--------------------------------


บันทึกมาบอกเล่า โดย  บัว  อรุโณทัย
28 มกราคม 2560


25 ความคิดเห็น:

 1. 1000% เลยครับ พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญ และบุญคุ้มครองโลก

  ตอบลบ
 2. อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 3. อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 4. พระศาสนาสอนฉันให้เป็นคน ไม่ ฆ่า ไม่เบียดชีวิตใคร สอนให้ฉัน ไม่ เอาของใคร ไม่แย่งของรักใคร ไม่ว่าร้ายใคร พระศาสนา ดีจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 5. อนุโมทนา สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 6. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 7. สาธุ ประเทศเราอาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ช่วยประสานให้คนไทยรวมใจกัน เป็นปึกแผ่นมานาน การที่มีกลุ่มคนต้องการทำลายพระพุทธศาสนาคือต้องการให้ประเทศชาติแตกแยกและสร้างความขัดแย้งให้สังคม จนถึงขั่นสงครามเอาคนนอกประเทศเข้ามาอ้างว่าเป็นพี่น้องมาทำลายคนไทยด้วยกัน

  ตอบลบ
 8. ยิ่งภาคใต้ตอนนี้จะเห็นชัดพระลงช่วยเหลือโยม

  ตอบลบ
 9. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอนทุกคนให้เป็นคนดี
  ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่น

  ตอบลบ
 10. พระพุทธศาสนามีความสำคัญมา บุญให้ทุกอย่างแก่เราได้

  ตอบลบ
 11. อธิบายแจ่มกระจ่างครับ
  สาธุครับ

  ตอบลบ
 12. กราบอนุโมทนา สาธุๆๆ อย่างยิ่ง เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 13. อย่าให้พระพุทธศาสนา อยู่แค่ในใจเรานะคะ ต้องมาช่วยกัน เปิดเผยว่าแท้จริงแล้ว " ทำไม" เราจึง " หวงแหน " พระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 14. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติ พระสงฆ์ไม่เคยเบียดเบียนทำร้ายใคร หรือว่าร้ายใคร ในยามที่พี่น้องชาวใต้กำลังประสบความลำบากจากอุทกภัย พระสงฆ์ก็ได้ร่วมมือกันส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงมือทุกหลังคา
  หยุดทำร้ายท่านเถอะ เพราะวันนึงชีวิตของเราอาจต้องพึ่งท่านก็ได้

  ตอบลบ
 15. สาธุๆๆๆ ขออนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 16. กราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 17. ศาสนาสอนดีมีความสุข
  ศาสน์สอนถูกลูกศิษย์จิตสุขศรี
  ศาสน์ทุกศาสน์ช่วยโลกไร้ราคี
  ศาสน์จึงดีที่ช่วยทำชาติเจริญ...

  ตอบลบ
 18. สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 19. พระทุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งปัญญาและเหตุผล เป็นเรื่องของการปฏิบัติให้เข้าถึง ไม่ใช่การศึกษาแบบทางโลกเพียงอย่างเดียว

  ตอบลบ
 20. สาธุๆ สาธุครับ

  ตอบลบ
 21. ขอกราบอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 22. พระในพระพุทธศาสนา สอนให้เราเป็นคนดี ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เกิดสันติสุขตามมาเอย.

  ตอบลบ