วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

หลวงพี่ได้เรียนรู้อะไร จากหลวงพ่อ ?

เราได้รับความเมตตาจากหลวงพี่ฐานวีโร,
ท่านกรุณาตอบคำถามอย่างน่าสนใจหลายคำถามในบทก่อนๆ พอสมควรนะคะ
วันนี้...
เชื่อว่าเรื่องราวต่อไปนี้ จะช่วยให้เรา
รู้จักวัดพระธรรมกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงพ่อทั้งสอง
คือ หลวงพ่อธัมมชโย และหลวงพ่อทัตตะ  ได้มากขึ้น
ไปฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของหลวงพี่ท่านกันค่ะ
-----------------------------------------


ในฐานะที่,หลวงพี่เป็นพระอยู่วัดพระธรรมกาย,  
หลวงพี่ได้เรียนรู้อะไรจาก ...
พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโว บ้างค่ะ 


            ถามอย่างนี้ ถ้าต้องการคำตอบจริง ๆ จัง ๆ หลวงพี่คงต้องใช้เวลาตอบเป็นวัน ๆ เลยนะ  
หลวงพี่ขออนุญาตตอบโดยสรุปรวมประเด็นเป็นว่า ...
หลวงพี่บวชอยู่วัดนี้มา ๑๐ พรรษา หลวงพี่ได้อะไรบ้างจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูป 
(คำว่า พระเดชพระคุณ เป็นคำที่คณะสงฆ์ไทยใช้เรียกพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญขึ้นไป ท่านใช้กันทั่วไปนะ ไม่ใช่ว่าวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อยกย่องหลวงพ่อตัวเองเท่านั้น) 
ตลอดจนพระอาจารย์ทั้งหลายแทนก็แล้วกัน

            อย่างแรกเลยนะ  ...
หลวงพี่ได้มีโอกาสรู้จักและเข้าใจคำว่า หลังอิงต้นโพธิ์  
หมายความว่า เป็นพระวัดพระธรรมกายจะทำอะไรก็ตาม ให้ยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก
ในการตัดสินใจเสมอ  เวลาที่หลวงพี่ไปเทศน์สอนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ตามที่เคยเล่าไว้บ้างแล้วในคราวก่อน)  
ก็จะมีโอกาสกราบขอโอวาทจากหลวงพ่อทัตตชีโวอยู่บ่อยครั้ง 
ซึ่งท่านก็มักจะถามว่า เลือกใช้พระสูตรอะไร หลักธรรมหมวดใดไปสอน
แล้วหลวงพี่ก็มักจะได้พระสูตรที่น่าสนใจ และข้อคิดดี ๆ จากหลวงพ่อเสมอ ๆ เช่น ...
ถ้าเราจะสอนเรื่องทุกข์ในตัวมนุษย์ ให้รู้จักมองชีวิตให้เห็นความทุกข์ 
ก็ต้องศึกษาจากสรีรัฏฐธัมมสูตร  จะแนะนำหลักธรรมให้คุณครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ท่านก็จะยกหลักวุฒิธรรม ๔ มาอธิบายให้ฟัง ฯลฯ 

            บางครั้ง มีพระอาจารย์รูปอื่น ๆ มากราบหลวงพ่อพร้อมกัน  
ทำให้หลวงพี่ต้องทึ่งกับการนำสรรพศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกไปใช้งานจริงของหลวงพ่อ 
เช่น ...
จะก่อสร้างสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม ท่านก็จะให้ข้อคิดจากเสนาสนสูตร 
พร้อมกับยกตัวอย่างวัดต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในคัมภีร์ เช่น วัดพระเชตวัน เป็นต้น  
(จนกลายเป็นที่มาของหนังสือวัดอบอุ่น)  

ซึ่งจะว่าไปแล้ว แนวคิดในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในวัดพระธรรมกาย 
ล้วนแล้วแต่เป็นการถอดบทเรียนจากแนวคิดที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
มาปรับใช้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปนั่นเอง  

ถ้าใครสนใจในรายละเอียด หลวงพี่อยากจะเชิญชวนให้หาโอกาสมาชมวัดกัน 
มาฟังพระอาจารย์ท่านบรรยาย พร้อมกับนำชมสถานที่จริง 
จะได้ทราบรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะ        

            อย่างที่สองนะ ... 
หลวงพี่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญ และการสร้างบารมีมากยิ่งขึ้น 
ทำให้เชื่อมั่นในเรื่องราวที่เขียนอยู่ในพระไตรปิฎก  
พวกเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างว่า... 
อุบาสก อุบาสิกาในสมัยพุทธกาล ทำบุญเลี้ยงพระคราวละหมื่นรูป แสนรูป  หลาย ๆ คนไม่เชื่อนะ 
ไม่คิดว่าจะมีการถวายทานกันมากขนาดนั้นจริง ๆ 
อย่าว่าแต่โยมเลย พระบางรูปท่านก็ยังไม่เชื่อ คิดว่า ...
จำนวนตัวเลขพวกนี้ ไม่ได้หมายถึงจำนวนเท่านั้นจริง ๆ เป็นแต่เพียงสำนวนภาษาให้รู้ว่ามาก  

แต่หลวงพ่อธัมมชโย ท่านว่า พระไตรปิฎกถูกสังคายนาและทรงจำต่อ ๆ กันมาโดยเหล่าพระอรหันต์ 
จะเป็นเรื่องไม่จริง ผิดเพี้ยนไป หรือเป็นเพียงสำนวนภาษาได้อย่างไร !

ท่านก็เลยคิดจัดถวายสังฆทานหลักหมื่นรูปดูบ้าง 
เริ่มงานแรกในวันฌาปนกิจศพของคุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง 
ผู้เป็นครูสอนธรรมะของหลวงพ่อ และเป็นผู้สร้างวัดพระธรรมกาย 

ท่านทำบุญเลี้ยงพระอุทิศบุญกุศลให้ครูของท่าน 
โดยนิมนต์พระสังฆาธิการจากสามหมื่นวัดทั่วประเทศ ก็ปรากฏว่าทำได้จริงนี่ 
ถวายเพลพระและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 
ในปีต่อ ๆ มา ท่านจึงทำบุญถวายสังฆทานในวันคล้ายวันเกิดของท่าน 
ปีละหมื่นรูปบ้าง ๒ หมื่น ๓ หมื่นรูปบ้าง 

            ถ้าเป็นงานที่จัดภายนอกวัด พวกเราคงเคยได้ยินข่าวตักบาตรพระหมื่นรูป 
ตอนตักบาตรอาจจะคิดว่า ไม่ยากอะไรนี่ เพราะแต่ละคนก็ไม่ได้ตักบาตรครบทุกรูป 
แต่อยากให้ลองนึกถึงว่า จะต้องถวายภัตตาหารเช้าให้กับทุกรูปด้วยนะ  
ยิ่งครั้งล่าสุด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา จัดงานตักบาตรพระเณรจากทั่วประเทศนับแสนรูป  

นี่ไง ที่ในพระไตรปิฎกว่าไว้ มันเป็นไปได้นะ ไม่ใช่แค่ตัวเลขสำนวนภาษา  
ที่หลวงพ่อทำไปก็เพราะอยากให้ชาวพุทธได้มีโอกาสทำบุญใหญ่ เหมือนจำลองเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลให้พวกเราได้เห็น จะได้เกิดความเชื่อมั่นเรื่องราวในพระไตรปิฎกกัน

            ในทัศนะของหลวงพี่นะ... 
แต่ละโครงการที่หลวงพ่อท่านทำมาตลอด ๔๐ – ๕๐ ปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการบวชพระ
บวชเณร  โครงการตักบาตร ถวายสังฆทาน กิจกรรมนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ฯลฯ ...

ก็เพราะท่านมีความเชื่อมั่นในเรื่องบุญ ในเรื่องการสร้างบารมี  ตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้า 
ตลอดจนพระอริยสาวกทั้งหลายได้ทำไว้ ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎก  
ไม่ใช่เชื่อมั่นแค่ตัวท่านเองรูปเดียวนะ ยังเผื่อแผ่มาถึงลูกพระลูกเณร และญาติโยมที่มาวัดด้วย 
ให้มีกำลังใจที่จะทำความดี ที่จะสร้างบารมีตามอย่างที่ท่านว่าไว้ในคัมภีร์  

อย่าลืมนะว่า ถ้าจะหมดกิเลส บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ จะต้องสร้างบารมีอย่างน้อยแสนกัป 
ไม่ใช่ว่าอยู่เฉย ๆ แล้วจะหมดกิเลสได้นะ  
หลวงพี่ได้กำลังใจในการบวชสร้างบารมีจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปนี่แหละ

            อย่างที่สาม ...
หลวงพี่เข้าใจหน้าที่ความเป็นพระ 
(ครั้งก่อน หลวงพี่เคยเล่าเรื่องประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านไว้แล้ว คงพอจำกันได้นะ) 

โดยดูแบบอย่างจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง  
อย่างที่เล่าไปข้างต้นว่า หลวงพี่ได้มีโอกาสฟังคำสอนดี ๆ จากหลวงพ่อทัตตชีโว
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเทศน์สอน  
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อท่านมักจะย้ำอยู่บ่อย ๆ คือ...
ท่านบอกว่า การเทศน์สอนน่ะ ไม่มีอะไรมากหรอก  เราฝึกฝนตัวเองเรื่องอะไรได้ 
ก็ให้เอาเรื่องนั้นแหละไปสอนญาติโยมต่อ 
(ซึ่งเป็นคำสอนที่คุณยายอาจารย์จันทร์ได้ชี้แนะให้กับหลวงพ่อ) 

จริง ๆ มันมีนัยยะ มีความหมายที่ลึกซึ้งนะ หมายความว่า ...
ก่อนที่จะไปสอนญาติโยม สอนคนอื่นน่ะ  เป็นพระต้องสอนตัวเองให้ได้เสียก่อน 
ต้องฝึกฝนตนเองตามธรรมะที่ได้ศึกษามาให้ดีเสียก่อน 
แล้วเอาธรรมะที่เราทั้งศึกษาทั้งลงมือปฏิบัติเองแล้วนั่นแหละ ไปเทศน์ ไปสอน  
นั่นคือ เป็นพระต้องบำเพ็ญประโยชน์ตนให้ดีเสียก่อน 
จึงจะบำเพ็ญประโยชน์ท่านได้ดีตามไปด้วย 

            หลวงพี่ได้มีโอกาสฟังหลวงพ่อเทศนาแก่คุณครูในงานอบรมต่างๆอยู่บ่อย ๆ 
ท่านทำอย่างที่ท่านว่าจริง ๆ นะ  
ท่านเอาประสบการณ์ที่คุณยายอาจารย์จันทร์ฝึกท่าน ที่หลวงพ่อธัมมชโยฝึกท่าน 
มาให้คุณครูได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติกัน อย่างเช่น... 
ในเสนาสนสูตรซึ่งกล่าวถึงเรื่องอาวาสสัปปายะ คือ ...
สถานที่ต้องเป็นที่สบายก่อน  หลวงพ่อจึงเน้นเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่  

คุณครูมาอบรม มาปฏิบัติธรรม ก็ต้องสอนปัดกวาดเช็ดถู สอนขัดห้องน้ำให้สะอาด 
สอนเรื่องการจัดข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ 
หรือที่ในพระสูตรกล่าวว่า ผู้เรียนต้องมีโรคน้อย มีอาพาธเบาบาง  
หลวงพ่อท่านก็จะสอนเรื่องการดูแลสุขภาพ สอนคุณครูทานข้าว ดื่มน้ำ  เป็นไงล่ะ 
ในพระสูตรมีบอกไว้นะ อีก ๔ – ๕ คำจะอิ่มให้หยุดฉัน แล้วดื่มน้ำตาม จะอิ่มพอดี 

            ที่หลวงพี่ประทับใจมากอีกเรื่องหนึ่งนะ 
หลวงพ่อท่านสอนหลวงพี่กับทีมงานเรื่องการใช้หมอน ซึ่งตัวท่านใช้หมอนที่ทำมาจากไม้ 
ท่านก็สอนวิธีสังเกตท่านอน สังเกตลักษณะศีรษะของเรากับลักษณะหมอน 
ท่านสอนอยู่เกือบชั่วโมง  
หลวงพี่เองติดใจเรื่องหมอนไม้นี้มาตั้งแต่บวชใหม่ ๆ แล้ว 
เพราะเคยฟังโอวาทของหลวงพ่อที่ท่านเล่าว่า ในสมัยพุทธกาล 
พระภิกษุใช้หมอนไม้หนุนนอน หลวงพี่ก็อยากรู้ว่าท่านไปเอามาจากคัมภีร์ไหน  
มีอยู่วันหนึ่งไปเปิดพระไตรปิฎกเจอกลิงครสูตร พระสูตรว่าด้วยหมอนท่อนไม้ 
จึงได้ถึงบางอ้อ ยิ่งได้เห็นหมอนไม้ของหลวงพ่อ หลวงพี่ยิ่งประทับใจ 
หลวงพ่อของพวกเราหลังอิงต้นโพธิ์ทุกเรื่องสิน่ะ


            ส่วนหลวงพ่อธัมมชโยนั้น ต้องบอกว่า... ท่านเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตสมณะ 
และการทำหน้าที่ความเป็นพระของหลวงพี่เลยนะ ครั้งก่อน ...
หลวงพี่ได้เล่าถึงคำสอนของท่านว่า ...

ในเมื่อญาติโยมเกื้อกูลพระเณรด้วยปัจจัย ๔ แล้ว 
พระเณรก็ต้องตอบแทนคืนญาติโยมด้วยธรรมะ พระพุทธศาสนาจึงจะเจริญรุ่งเรือง  

ตัวหลวงพ่อเองก็ทำให้ดูเป็นแบบอย่าง ตามที่ท่านสอนนะ คือ ...
ปกติที่วัดพระธรรมกาย ทุก ๆ คืนจะมีการเทศน์สอนญาติโยมที่มาวัด 
ช่วงเวลาประมาณ ๑ ทุ่มถึง ๓ ทุ่ม  หลวงพ่อธัมมชโยท่านเทศน์สอนเองแทบทุกคืนนะ 
แม้ว่าท่านจะอายุ ๗๐ กว่าแล้ว แถมยังมีโรคประจำตัวอีก 
วันไหนที่อาการอาพาธกำเริบมาก ท่านจึงจะหยุดพัก 
โดยมอบหมายให้พระอาจารย์รูปอื่น ๆ ทำหน้าที่แทน 
(จะมีช่วงปีนี้ที่อาการอาพาธของท่านกำเริบหนักมาก
จนหมอต้องขอให้พักการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ)  


ถ้าจะว่าไปแล้วนะ พวกเราคิดว่า ระดับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 
ซึ่งมีพระลูกวัด ๓ – ๔ พันรูปนี่ จำเป็นต้องมาเทศน์เองไหม 
หรือถ้าเอาระดับพระมหาเปรียญธรรมนะ ที่วัดมีอยู่พันกว่ารูป  
ถ้าให้ผลัดเปลี่ยนกันมาเทศน์วันละองค์นี่ ตกคิวหนึ่งก็เกือบ ๓ ปีน่ะ 
จึงจะวนกลับมาเทศน์อีกรอบ  
หลวงพ่อไม่จำเป็นต้องมาทนปวดขา ทนเจ็บคอ ปวดหัว ฯลฯ ก็ได้นะ  

แต่...
หลวงพ่อท่านสอนว่า ในเมื่อพระเรายังใช้สอยจีวรที่ญาติโยมถวายมา 
ยังฉันข้าวปลาอาหารของญาติโยมอยู่ทุกวัน  
ก็ต้องตั้งใจศึกษาธรรมะ ตั้งใจปฏิบัติธรรม เมื่อรู้ธรรมะอะไรแล้วก็แนะนำสั่งสอนญาติโยมต่อ 
เป็นการตอบแทนคุณข้าวปลาอาหารของญาติโยม  นี่คือหลวงพ่อของพวกเรา 
ท่านทำหน้าที่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริง ๆ 
ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน


ฐานวีโร ภิกขุ 
---------------------------------

บันทึกมาแบ่งปัน โดย  บัว  อรุโณทัย
20 มกราคม 256023 ความคิดเห็น:

 1. หลวงพ่อเป็นพระดีพระแท้ และสอนให้ ลูกพระลูกเณรในวัดเป็นพระดีพระแท้ สามเณรดีสามเณรแท้ตามอย่างท่านได้อย่างดีที่สุด

  ตอบลบ
 2. The Buddhist temple is a place where youth is educated in moral values.
  寺院是教育青少年道德價值觀的地方。
  วัดเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมให้เยาวชน
  #Dhammakaya #กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร #สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร #พระเดชพระคุณท่านบริสุทธิ์มากนะ #คืนความสุขคืนธรรมะให้คนดี #ตักบาตรพระ777 #ช่วยภาคใต้

  ตอบลบ
 3. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 4. หลวงพ่อคือพระแท้ที่เป็นต้นแบบในการสร้างแต่ความดีเสมอมา🙏🙏🙏

  ตอบลบ
 5. กราบสาธุอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 6. สาธุๆๆๆ กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 7. หลวงพ่อทั้งสององค์เป็นต้นแบบในทุกเรื่อง เหมือนพ่อที่
  คอยดูแลให้ความรักความอบอุ่น

  ตอบลบ
 8. คำสอนอันทรงคุณค่าควรอยู่คู่โลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานถึงลูกถึงหลานและอีกต่อๆไปเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ล้ำค่ายิ่ง..ใครศึกษาจะได้เข้าถึงธรรมกันได้โดยสะดวกสบายง่ายดายโดยทั่วกัน...

  ตอบลบ
 9. ปลื้มใจที่ได้ครูดี เกิดมาชาตินี้ โชคดีจริงๆ

  ตอบลบ
 10. ซาบซึ้งในพระคุณ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างยิ่งและดีใจปลื้มใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง

  ตอบลบ
 11. ซาบซึ้งในพระคุณ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างยิ่งและดีใจปลื้มใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง

  ตอบลบ
 12. กราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธัมมชโยทุกๆโครงและทุกๆบุญดว้ยเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 13. นี้คือบันทึกธรรมที่ข้ามชาติ..สาธุ

  ตอบลบ
 14. นี้คือบันทึกธรรมที่ข้ามชาติ..สาธุ

  ตอบลบ
 15. ขอกราบแทบเท้าอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งค่ะ ถ้าไม่ได้คำสอนที่เข้าใจง่ายจากหลวงพ่อแล้ว ชาวพุทธอย่างพวกเราคงตกนรกกันมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

  ตอบลบ
 16. ประทับใจในพระคุณของคุณครูทั้งสองท่าน
  เป็นบุญลาภอย่างยิ่งที่ได้เจอครูดี

  ตอบลบ
 17. ขอกราบอนุโมทนาบุญ แบ่งปันความรู้ ความสะอาดความบริสุทธิ์คำสอนของหลวงพ่อ ที่ใช้หลังอิงต้นโพธิ์ ยึดพระธรรมวินัย ปัญหาสังคมไทยมากมาย เพราะคิดเองตัดสินเอง ระบบยุติธรรมจะยุติธรรมได้อย่างไร ถ้าตัดสินด้วยความอคติ

  ตอบลบ
 18. กราบแทบเท้ากราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะ🙏🙏🙏ปลื้มใจมากที่ได้เกิดมาเจอครูดีให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีอย่างถูกต้องและถูกทาง🙏🙏🙏

  ตอบลบ
 19. ปลื้มปีติในบุญของตนเองยิ่งนักที่เกิดมาเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย ขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายทุกๆรูปมาด้วยความเคารพยิ่ง สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 20. หลวงพ่อเป็นสุดยอดครูบาอาจารย์ที่สอนดี หวังดี ปรารถนาดีแก่ลูกศิษย์ทุกคน เราโชคดีมากเอย.

  ตอบลบ
 21. ปลื้มในบุญทีหลวงพ่อพาลูกๆทำทุกๆค่ะ

  ตอบลบ