วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

ไตรสิกขา:หน้าที่พระ

ขอความกรุณาหลวงพี่เล่าให้ฟังสักหน่อยค่ะว่า...
ความเป็น “พระ” ... หลวงพี่เองต้องศึกษา และ ต้องฝึกฝนตัวเองอย่างไรบ้างคะ ?  
มีความยากอย่างไรไหม? หลวงพี่คิดยังไงคะ


            ขอเล่าตามตำรา ตามหลักการก่อนนะ  
สิ่งที่จะต้องศึกษาในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระ เป็นโยมก็ตาม ท่านเรียกว่า ไตรสิกขา 
ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา  
ซึ่งถ้าเป็นพระภิกษุ ศีล ก็ได้แก่ สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ 
เป็นเครื่องควบคุมกายกับวาจา  
สมาธิก็เป็นเรื่องการควบคุมจิตใจให้สงบ  
ส่วนปัญญา ก็เป็นผลจากการฝึกฝนอบรมกาย วาจา และใจ 
ผ่านการรักษาศีลและเจริญภาวนามาเป็นอย่างดี จนเกิดปัญญาความรู้รอบ

            ที่นี้ในทางปฏิบัติ เอาจากชีวิตจริงของหลวงพี่ที่ได้มาบวชเป็นพระนะ  
หลวงพี่คิดว่า สมาธินี่แหละ เป็นแกนกลาง 
หรือเป็นจุดเชื่อมโยงหลักไตรสิกขาทั้ง ๓  เพราะว่า

                        ๑) การที่พระสงฆ์จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์นั้น  สติเป็นเรื่องสำคัญมาก 
จะสำรวม ระมัดระวังกาย วาจาให้ได้ในทุกอิริยาบถ 
ก็ต้องอาศัยการประคองรักษาสติให้ได้ตลอดเวลา  
ซึ่งการฝึกสมาธิช่วยในเรื่องนี้ได้มากทีเดียว 
เพราะเป็นการฝึกสติ ฝึกควบคุมจิตใจโดยตรง  
ถ้าถามว่า การรักษาสติ หรือการสำรวมระวังกายวาจาให้ได้ ไม่ให้ละเมิดสิกขาบท นี่ยากไหม  
หลวงพี่ขอยกเอาคำของหลวงพ่อก็แล้วกันนะ ท่านว่า ยากพอสู้ คือ... 
ถ้าใจสู้ก็พอที่จะฝึกฝน ฝึกหัดขัดเกลากันไปได้  
ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ นะ  ฝึกสมาธิใหม่ๆ ก็เผลอสติได้ง่าย 
จะทำอะไรก็ผิดพลาดตามไปด้วย ท่านที่ฝึกสมาธิกันมาบ้างคงจะพอนึกออก  
แต่ถ้าเรายังมีฉันทะ ไม่ท้อถอยล้มเลิก มีความเพียร มุ่งมั่นตั้งใจฝึกต่อไปเรื่อย ๆ 
สมาธิของเราก็จะดีขึ้น มีสติมากขึ้น 
สามารถระมัดระวังคำพูดและการกระทำของตนได้มากขึ้น 
ศีลจึงบริสุทธิ์ตามไปด้วย      
                     
                       ๒) หลวงพี่มีความเชื่อมั่นว่า...สมาธิทำให้เกิดปัญญา  
จะว่าไปแล้ว ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็มีส่วนคล้ายกับการทำงานของชาวโลกทั่วไปนะ 
จำเป็นต้องใช้ปัญญาในการทำงาน ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
ซึ่งหลักคิดในการทำงานพระศาสนาอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อธัมมชโยมักจะย้ำอยู่บ่อย ๆ  ก็คือ ...
ถ้าคิดไม่ออก ก็ให้ออกจากความคิด ทำจิตให้สงบ ก็จะพบทางออก  
หลวงพี่ว่า มันก็คล้าย ๆ กับเวลาที่เราเล่นหมากรุก หมากฮอสกันตอนเด็ก ๆ นะ  
ถามว่า ในวงหมากรุกนี่ ใครเก่งสุด  ที่เก่งที่สุดก็คือคนดูนะ 
รู้หมดเลยว่าจะต้องเดินหมากอย่างไร  คนที่เล่นเอง ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็มักจะสู้คนดูไม่ค่อยได้  
ที่เป็นอย่างนี้ เพราะว่าคนดูเขาดูด้วยใจที่เป็นกลาง ๆ มองหมากครบทุกตัว มองรอบกระดาน 
จึงเห็นรูปเกมรอบด้านตามความเป็นจริง  แต่พอลงมือเล่นเอง มุมมองจะแคบลงนะ 
เพราะใจมัวแต่คิดจะกินหมากตัวนั้น ตัวนี้ จึงมองไม่รอบด้าน 
หรือถูกฝ่ายตรงข้ามวางหมากหลอกล่อ ให้เห็นรูปเกมผิดไปบ้าง 
พอถูกกินหมากสำคัญไปโดยไม่ทันตั้งตัว ก็มักจะตกใจ เดินหมากต่อไปผิดพลาด  

หลวงพี่มองว่า การทำสมาธิ ทำจิตให้สงบนั้น 
ก็เหมือนกับการถอนตัวเองออกมาจากปัญหาที่กำลังรุมเร้า มาตั้งหลัก ตั้งสติให้ดีก่อน  
เป็นการเปลี่ยนสถานะจากผู้เล่นมาเป็นคนดู 
ทำให้สามารถมองเห็นปัญหาและสาเหตุได้ชัดเจนขึ้น  
ในเมื่อเห็นทุกข์ เห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ถูกต้องตามเป็นจริงแล้ว 
ก็จะเห็นหนทางดับทุกข์ได้ชัดเจนขึ้น เป็นไปตามหลักอริยสัจนั่นเอง  
สมาธิจึงเป็นหนทางไปสู่ปัญญา ที่สามารถนำใช้ไปในงานพระศาสนาเป็นแบบโลกิยะ 
หรือจะนำไปใช้ในการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจเป็นแบบโลกุตระก็ได้ทั้งนั้น

            ดังนั้น การฝึกฝนความเป็นพระในมุมมองของหลวงพี่ ก็คือ ...
การฝึกฝนตนเองตามหลักไตรสิกขา ฝึกหัดขัดเกลากาย วาจา ใจ 
ให้คิดแบบพระ พูดแบบพระ และก็ทำแบบพระ  
ถามว่าฝึกยากไหม หลวงพี่ก็คิดเหมือนกับหลวงพ่อนะ ยากพอสู้ แต่ก็มีความสุข  
ถ้าใครอยากรู้ว่ายากแต่มีความสุขเป็นอย่างไร 
ก็คงต้องขอเชิญชวนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกายสัก ๑ พรรษานะ

ฐานวีโร  ภิกขุ
----------------------------------

บันทึกมาแบ่งปัน โดย บัว  อรุโณทัย
23 มกราคม 2560
19 ความคิดเห็น:

 1. สาธุค่ะการวางของพระน่าจะยากกว่าเป็นโยม เพราะการฝึกตัวเท่าที่ฟังหลวงพี่กล่าวมาฟังแล้วมันยากค่ะ ทำได้โดยเอาหลวงพ่อเป็นตัวอย่างและเป็นที่พึ่งสุดยอดค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้หลวงพี่ทำต่อไปเพื่อพุทธศาสนาของเราค่ะ

  ตอบลบ
 2. สาธุค่ะการวางของพระน่าจะยากกว่าเป็นโยม เพราะการฝึกตัวเท่าที่ฟังหลวงพี่กล่าวมาฟังแล้วมันยากค่ะ ทำได้โดยเอาหลวงพ่อเป็นตัวอย่างและเป็นที่พึ่งสุดยอดค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้หลวงพี่ทำต่อไปเพื่อพุทธศาสนาของเราค่ะ

  ตอบลบ
 3. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 4. กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ บวชเป็นพระไม่ยาก แต่จะฝึกตนให้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ก็คงใช้กำลังใจไม่น้อย แต่หลวงพ่อทั้งสองแห่งวัดพระธรรมกายฝึกลูกศิษย์ของท่านได้ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 5. ฝึกแบบพระ ฝึกตนให้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญของโลก กราบอนุโมทนา สาธุๆๆ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 6. ฝึกแบบพระ ฝึกตนให้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญของโลก กราบอนุโมทนา สาธุๆๆ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 7. ฝึกแบบพระ ฝึกตนให้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญของโลก กราบอนุโมทนา สาธุๆๆ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 8. การเป็นพระแท้นั้นต้องผ่านการฝึกฝนตนเองทุกรูปแบบด้วยใจที่มุ่งขัดเกลากิเลสตนเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวโลก ขอกราบบูชาค่ะ

  ตอบลบ
 9. การเป็นพระแท้นั้นต้องผ่านการฝึกฝนตนเองทุกรูปแบบด้วยใจที่มุ่งขัดเกลากิเลสตนเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวโลก ขอกราบบูชาค่ะ

  ตอบลบ
 10. ใครรู้ตัวว่าเป็นชายแมนๆต้องมาบวชตามที่ท่านชวนแล้วนะคะ จะได้รู้ว่ายากพอสู้น่ะเป็น
  อย่างไร กราบขอบพระคุณหลวงพี่เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 11. ช่วงนี้โอกาสดีแล้วค่ะ
  ใครมีลูกหลานที่เป็นชาย พามาบวช ได้ค่ะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

  เมื่อไปเป็นฆารวาส จะได้เป็นคนเก่งและดีที่โลกต้องการค่ะ

  ตอบลบ
 12. กราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะที่มาบวชเป็นพระแท้จริงเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 13. กราบอนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 14. สาธุ สาธุ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะที่ตอบคำถาม ได้แจ่มแจ้ง ขอบคุณคนถาม ที่แบ่งปันเรื่องราวความรู้ ให้ทุกคน

  ตอบลบ
 15. กราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ ที่นำความรู้ความกระจ่างมาเติมเต็มให้กับผู้ที่ไม่รู้ได้รู้ กราบสาธุๆๆเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 16. อยู่วัดนี้ ทุกรูปทุกคนต้องฝึกตัวเองทุกวันเอย.

  ตอบลบ
 17. สาธุ ช่วยขี้หนทางการปฏิบ้ตเพื่อเข้าถึงการดับทุกข์สาธุ

  ตอบลบ
 18. กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดค่ะ สาธุ ๆ

  ตอบลบ
 19. กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ