วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศีล คือ บรรทัดฐานความสงบสุขของสังคม

ขอความกรุณาาหลวงพี่เล่าให้ฟังค่ะว่า "ศีล" จะทำให้สังคมเป็นสงบสุขอย่างไรค่ะ ? 

            ถ้าจะพูดเรื่องศีลในประเด็นเกี่ยวกับความสงบสุขของสังคมแล้ว
หลวงพี่คิดว่า เนื้อหาในปุญญาภิสันทสูตร ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย
น่าจะอธิบายได้กระชับและตรงประเด็นที่สุด  ซึ่งในพระสูตรนี้
พระพุทธเจ้าทรงอธิบายศีล ๕ ว่าเป็นมหาทาน
เพราะเป็นการให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวร
และความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลาย  พูดง่าย ๆ ก็คือ

            ๑. การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  ได้ชื่อว่า ...
ให้ความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม

ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่ากว่าทรัพย์ใด ๆ นั่นเอง
ถ้าสังคมใดมีศีลข้อที่ ๑ ปัญหาการทำร้ายร่างกาย
คดีฆาตกรรมต่าง ๆ ก็จะไม่มี

            ๒. การงดเว้นจากการลักทรัพย์ ได้ชื่อว่า ...
ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

สังคมที่มีศีลข้อที่ ๒ ผู้คนจะวางทรัพย์สินทิ้งไว้ ไม่ปิดประตูบ้าน
ข้าวของก็ไม่หาย  ไม่จำเป็นต้องมียามรักษาความปลอดภัย

            ๓. การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ได้ชื่อว่า...
ให้ความปลอดภัยในสามีภรรยา บุตรธิดา ของครอบครัวต่าง ๆ ในสังคม 

หากสังคมใดมีศีลข้อที่ ๓ แล้ว  ปัญหามือที่สามทำครอบครัวแตกแยก
ตลอดถึงปัญหาอาชญากรรมทางเพศ ปัญหาท้องในวัยเรียน ฯลฯ ก็จะหมดไป

            ๔. การงดเว้นจากการพูดเท็จ  ได้ชื่อว่า...
ให้ความจริงใจเป็นมหาทาน  สังคมที่มีศีลข้อ ๔ นี้

ผู้คนในสังคมก็จะมีแต่ความสบายใจ ไม่หวาดระแวงกัน
และจะไม่เกิดปัญหาแก๊งต้มตุ๋น คดีหลอกลวงประชาชนต่าง ๆ
เหมือนอย่างที่เราได้ยินข่าวกันอยู่บ่อย ๆ

            ๕. การงดเว้นจากการดื่มสุรายาเสพย์ติด  ได้ชื่อว่า...
ให้ความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่าง

เพราะต้นตอของหลาย ๆ ปัญหาในสังคมก็เกิดมาจากการขาดสติด้วยฤทธิ์ของสุรา
ยาเสพย์ติดนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเมาแล้วขับ ปัญหาทะเลาะวิวาทตามร้านสุรา
สถานบันเทิง  ดคีข่มขืนกระทำอนาจาร
และลักเล็กขโมยน้อยของกลุ่มวัยรุ่นติดยา ฯลฯ


            จะเห็นได้ว่า หากสังคมใด ผู้คนในสังคมพร้อมใจกันรักษาศีล ๕ แล้ว
ก็เชื่อมั่นได้เลยว่า สังคมนั้นจะมีแต่ความสงบสุข เป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นอย่างยิ่ง

ฐานวีโร 
---------------------------บันทึกมาแบ่งปันโดย  บัว  อรุโณทัย
6 กุมภาพันธ์ 25600 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น